astrocompetence logo

Jag tolkar horoskop enligt grunderna av psykologisk astrologi. Detta med hjälp av astrologiska symboler som är översatta till ett bildspråk. På så sett kan jag beskriva dina speciella karaktärsdrag, dina anlag samt din inneboende potential. Detta är ett verktyg som visar dina behov, men även dina svårigheter och eventuella hinder. Det hjälper dig att förstå din personlighet ännu bättre och den djupare meningen av ditt liv. En personlighetsanalys är ett utmärkt hjälpmedel på din väg till personlighetsutveckling och livsharmoni. Med den insikten kan du leva i överensstämmelse med din livsuppgift.

Årshoroskop

Astrologi är också läran om tidens kvalitet. Med hjälp av olika metoder som ”Ålderspunkt”, Solar och Transiter kan jag peka ut utvecklingsmöjligheter under årets kretslopp. Att veta rätt tidpunkt för din utveckling kan bidra med att uppnå dina personliga mål. Frågesättet är inte: ”Vad ska hända?” däremot: ”När är rätt tid att fatta rätt beslut?" 

Relationshoroskop

Här kan du få insikter om dina relationsmönster och därför förstå dina relationer på ett bättre sätt. På så sätt vet du vad du söker i en partner och vad du önskar dig från honom eller henne. Därigenom kan du ta tillbaka dina projektioner och så är det lättare att tar din partner som han eller hon är.

Yrkesrådgivning

I en astrologisk yrkesrådgivning kan jag se och förtydliga dina talanger och dina begåvningar. Horoskopet är ett utmärkt instrument att ge stöd åt ungdomar i sitt val av ett framtida yrke. För människorna som vill byta jobb eller som befinner sig i en förändringsfas i sitt liv, kan vi gemensamt utarbeta nya möjligheter. Med åren kommer man kanske till insikt att det finns något annat jobb som skulle passa bättre. 

Barnhoroskop

"Barn är små människor som frågar efter vägen". Barn behöver orientering och hjälp för att utveckla sina särskilda egenskaper. För föräldrar är ett barnhoroskop särskild lämpligt för att ge dem det stöd de behöver. Detta för att barnen ska utvecklas på bästa sätt. Om barnet får visa sin särart har de en stor chans att växa upp till självmedvetna individer, som är utrustade på bästa sett till de utmaningar och uppgifter som väntar i livet.    

Gratulationskort till ett nyfött barn

En personlig present till ett nyfött barn. På framsidan av ett vackert designat kort finns horoskopgrafiken av barnet. På insidan beskriver jag de viktigaste karaktärsdragen av det nyfödda barnet. Detta ger föräldrarna en första orientering hur de ska vägleda barnens utveckling.

Beställ kortet här 

Astro-Coaching

Astro-Coaching ger stöd i olika förändringsfaser av livet. Med hjälp av horoskopet ledsagar och stöder jag dig för att du ska kunna förverkliga dina nya mål.  

Presentkort

Ge bort ett presentkort till en individuell horoskoprådgivning.

Presentkort kan du beställa här

gutschein

Pris

En astrologisk rådgivning tar i allmänhet ungefär 1,5 till 2 timmar beroende på temat. Baby- och barnhoroskop är kortare.

Jag beräknar bara den tid du är hos mig för rådgivningen. Det inkluderar förberedelsetid, inspelning av samtalet på mp3 eller cd, om så önskas, och en grafik på ditt horoskop.

Pris per rådgivningstimme: 600.- SEK