astrocompetence logo

"Känn dig själv" Sokrates       

"Bli den du är" Pindar

 

  • Bli medveten om hela din potential.
  • Finn inriktning på livets skiljevägar.
  • Identifiera rätt tidpunkt i livet för vidare utveckling.

 

Har du frågor till dina anlag och potential? Vilken uppgift vill du ställa dig själv för att komma vidare i livet? Har du valt rätt yrke eller har du en speciell kallelse? Vilka utmanigar har du i din nuvarande relation? Vad behöver ditt barn för att få bästa möjliga utveckling?

I min astrologisk psykologiska rådgivning lär du känna dig själv och dina behov bättre. Det hjälper dig att förstå din personlighet och leva i harmoni med den. Det stärker dig som människa och genom att "bli den du verkligen är" kommer du att leva ett friare och lyckligare liv.

Vad är Astrologisk Psykologi?

Människan av idag vill veta mer om sitt eget jag och har stora frågor om sitt innersta och dom psykologiska sammanhangen. Horoskopet är ett utmärkt diagnosinstrument som ger hänvisningar till i vilket område i livet vi kan växa och bli mer framgångsrika. Det är först när vi har förstått vårt eget väsen som vi kan utvecklas som människa, som lever i harmoni med sig själv.

Horoskopet hjälper även att bestämma "tidens kvalitet". Det visar oss vilka teman som är viktiga i vårt liv just nu och bör bearbetas. Så kan vi gemensamt utarbeta hur du kan få dom innersta önskemålen att stämma överens med omvärldens krav.

Psykologisk astrologi är en bra metod och ett bra hjälpmedel när det gäller livsplanering, fatta beslut inom privat- och yrkesliv och barnuppfostran. Den hjälper oss att utvekla nya synvinklar. Så förstår vi vårt liv bättre och kan lättare förverkliga våra mål i livet.

 

"Det finns två särskilda ögonblick i en människas liv.
Den dagen vi föds och den dagen vi upptäcker varför".
William Barclay